Magyarország abban a különleges, mondhatni egyedülálló helyzetben van Európában, hogy saját területei veszik körül és ebből fakadóan, saját kultúrája is.

Amikor ennek az anyanyelvi kultúrának európai megjelentetéséről, hirdetéséről beszélünk, akkor földrajzi, politikai értelemben, egy olyan, - 8 európai országban azonosan beszélt nyelvnek és kultúrának megőrzéséről, éltetéséről van szó, amely jelenség egyedülálló. Kockázat nélküli tehát az a kijelentés, hogy ma, Magyarország legnagyobb értéke, önnön kultúrája. Ennek tudatában kell tehát felmutatni azt, és semmiképpen sem lehajtott fejjel, szorongva a megítélésétől!

Azonosságról beszéltünk fennebb, nyelvi, kulturális azonosságról, de ebben különös módon benne foglaltatik a különbözőség is. Olyan módon például, hogy egy mese, vagy történet bonyolítása másképpen folyik Erdélyben, vagy a Muravidéken, netán a Gyimesekben, de a szereplők neve, az erkölcsi tanulság, a dramaturgiai mindig ugyanaz. Így marad egyetemesen, földrajzi fekvéstől függetlenül a magyar kultúra része Király Kis Miklós, Mirkó királyfi, Kőműves Kelemen, a Szegényember, és annak három fia, a legyőzetésre ítélt Sárkány, a csodálatos képességű Táltos, és társaik.

A Felső - Nyárád vidéken énekelt, de másképpen díszített, üzenetében mégis azonosan feljajduló népdal, a magára maradt szerető fájdalmával ott zokog a Bácska, Bánát, a Sóvidék falvaiban a Nyírség homokbuckái és nyíresei között. „ Hosszú útról visszatérni nem lehet,…”

Színházunk alapításától máig nagy utat járt be, és nemcsak földrajzi értelemben. Mindenütt, - a legkisebb párszáz lelkes délvidéki falutól a többtízezres Csíkszeredáig érezni való volt, hogy kellett ez a látogatás, hogy kellett, hogy kell a mese, a színjáték a tánc, az élőszó hatalma, bűve, bája a Vág melletti kislegénytől a Homoród partján virág-koszorút fonó kisleányig mindenkinek.

A köröttünk élő magyarok nem anyanyelvükön keresztül kapják az iskolai oktatást, a többségi állam nyelvén és előírásain keresztül ismerkednek meg a magyar irodalom és történelem alapjaival. Ezeknek állításai sok esetben nem egyeznek a hazai oktatásban megismerhetőekkel. A Nemzeti Kamara Színház látogatásai, történelmi darabot bemutató előadásai, segíthetnek tisztázni ezeket az esetleges különbségeket is. Színházunk már évekkel ezelőtt megtette első lépéseit ebben az irányban, és 2009 –től évente kétszer is jár Moldvában, a Csángóföldön, segítendő az ott formálódó, épülő, magyar nyelvű oktatást 17 településen.

Vannak feladatok, vannak magyar közösségek, akik várnak, vagy visszavárnak bennünket. Itthon is hallhatóak, láthatóak leszünk, vagyunk. A magyar kormányzat támogatásával új alapokra helyezzük a Nemzeti Kamara Színház működését, ennek egyik jele a megújult honlap, az ujjászerveződő társulat, az új évad, melyet reményeink szerint még számos másik is követ.

 

Usztics Mátyás
alapító igazgató

 

 

 

 

Közérdekű

Sok szeretettel köszöntjük a Nemzeti Kamara Színház új weboldalán. Itt megtalálhat minden fontos információt Rólunk, társulatunkról és előadásainkról.

Könyvek